Фирмени печати – изработка на клише за отпечатъка на фирмени, лични, информационни и други данни. Полимера които използваме гарантира дълготрайност на клишето и  абсолютно качество на отпечатъкака.
Продажба на автоматични печати, джобни печати, датници, номератори, сухи печати, восъчни печати.
Фирмени печати

ЦЕНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА КЛИШЕТА ЗА РЪЧНИ И АВТОМАТИЧНИ ПЕЧАТИ
ПоръчкаСрокЦена
Икономична2 дни12.00 лв.
Нормална8 часа18.00 лв.
Бърза4 часа24.00 лв.
Пластмасова дръжка 1 бр.2.40 лв.

 

Общи условия за изработка на фирмени печати:

Цените са с ДДС.
Поръчка се стартира при 50% авансово плащане и предоставяне на копие от съдебно решение за актуално състояние на фирмата или удостоверение от Агенцията по вписванията.


@