Компютърен набор на български текст печатен или ръкописен оригинал.

 

Дигитализиране в текстов файл от печатен текст на хартия.

Набор на текст1000 знака3 лв.

Дигитализиране в текстов файл от печатен текст на хартия.

Дигитализиране на текст - А4 до 20 стр.1 стр.3 лв.
Дигитализиране на текст – А4 над 20 стр.1 стр.2 лв.
Цените са с ДДС. При експресна поръчка (1 раб. ден) се добавят 50 % към цената.

Изисквания на БДС за стандартна машинописна страница са:
да съдържа 1800 знака – 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите),
страниците да са  отпечатани на хартия с формат А4 (210х297 мм),
с полета горе, долу и дясно – 2 см, и ляво – 3,5 см. (по-голямо място за перфорация).

Шрифтове и параметри:
Times New Roman или Ariel с размер 14 пункта,
с разредка 1.5 и разстояние от символи 105%

Попълване на дoкументи

Попълване на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация и пререгистрация на земеделски стопани / земеделски производител в електронен вариант и отпечатване в 3 или повече екземпляра.

@