fbpx

Компютърен набор на български текст от ръкописен или печатен оригинал.

 

Набор в текстов файл от ръкописен текст на хартия.

актуални цени от 04.10.2023 г.
Набор на текст1000 знака3 лв.

Дигитализиране в текстов файл от печатен текст на хартия.

актуални цени от 04.10.2023 г.
Дигитализиране на текст - А4 до 20 стр.1 стр.5 лв.
Дигитализиране на текст – А4 над 20 стр.1 стр.3 лв.

Изисквания на БДС за стандартна машинописна страница са:
да съдържа 1800 знака – 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите),
страниците да са  отпечатани на хартия с формат А4 (210х297 мм),
с полета горе, долу и дясно – 2 см, и ляво – 3,5 см. (по-голямо място за перфорация).

Шрифтове и параметри:
Times New Roman или Ariel с размер 14 пункта,
с разредка 1.5 и разстояние от символи 105%

Попълване на дoкументи

Попълване на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация и пререгистрация на земеделски стопани / земеделски производител в електронен вариант и отпечатване в 3 или повече екземпляра.

@