Грамоти и сертификати


Грамотите и сертификатите свързваме с награди и даване на степени на образование в определени области. Те изразяват нивото на оценка и постиженията на отделния човек, отбор или фирма. Грамотите и сертификатите са обект на спомен, свързан с признаване и са израз на чест и достойнство. Професионалният дизайн, висококачествения печат и оформление, използването на луксозни и ефектни хартии и картони, дават възможност споменът за Вашите отличия да се съхрани и да Ви представя и в бъдеще.


@