fbpx

Етикети


Етикетът е графичен/текстови знак, с указание за търговска марка, производител, название, дата на производство, състав, качество, стандарт, срок на годност, начин на съхранение и употреба и др. Той има много приложения: идентификация на продукта, името на продукта, с цел реклама, предупреждения, и други комуникационни текстове за улесняване на клиента.


@