Фирменият каталог е висококачествено рекламно изделие със систематизирана, изчерпателна информация и атрактивно оформление. Той „продава“ продукти и услуги, но също така спомага за създаване на положително отношение към фирмата.

@