Външна реклама

Външната реклама е тази реклама, която се използва на обществени места. Това са облепените витрини на офисите, заведенията, магазините, монтираните върху тях светещи надписи и табели, обемните букви, брандираните превозни средства, транспарантите, неоновите реклами и др. Благодарение на този вид реклама, Вашата дейност ще има един много ефектен подход за популяризиране.@