Печатна реклама

Човешкото сътрудничество изисква комуникация. Добре изработените печатни материали са тези, които привличат вниманието на потребителя и го насочват върху продукта, дейността или услугата, която предлагате. Те са ключов елемент, за успешното представяне на компаниите и техния бранд на пазара.
Самото производство на печатна реклама се дели на две основни групи: Дигитален и Офсетов печат, като разликата между тях е в технологията на отпечатване.
Тук се включва многообразие от рекламни форми на хартиен носител: флаери, листовки, дипляни, брошури, каталози, папки, бланки, формуляри, визитки, плакати, покани и др.


logo fourvor

Визитки

Флаери / листвки - икона

Флаери / Листовки

logo fourvor

Брошури

logo fourvor

Бланки и пликове

Менюта - икона

Менюта

Фактури и формуляри - икона

Фактури и формуляри

logo fourvor

Етикети

Текстилни етикети - икона

Текстилни етикети

logo fourvor

Покани

logo fourvor

Блок листи

logo fourvor

Фирмени папки

logo fourvor

Настолни пирамидки

logo fourvor

Грамоти и сертификати

logo fourvor

Фирмени картички

@