Рекламен надпис от текстилно фолио за работно облекло

Рекламен надпис от текстилно фолио за работно облекло

@