Дигитален печат


Обедниняващо понятие за много печатни технологии, общото между които е директното пренасяне на изображението от цифрово описание (компютърен файл) към физически носител – хартия или друга печатна медия. Дигиталния печат в България се използва основно за къси тиражи рекламни материали – листовки, брошури дипляни, менюта за ресторанти и най-вече визитки.


@